اخبار سایت

نمایه شدن نخستین همایش ملی ایران شناسی و میراث نوشتاری عربی در سایت سایت ورزات علوم تحقیقات و فناوری(معاونت گسترش زبان فارسی و ایرانشناسی در خارج از کشور) 

1400/03/29 بیشتر بدانید ...