اطلاعیه شماره 2- به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند نخستین همایش ملی ایران شناسی و میراث نوشتاری عربی در سایت CIVILICA نمایه شده است
1400/03/24

نخستین همایش ملی ایران شناسی و میراث نوشتاری عربی

محورهای همایش:

ایران‌شناسی و متون دینی و فلسفی عربی، دادوستد زبان‌های سامی و زبان‌های ایرانی میانه، ترجمه از پهلوی به عربی ، ترجمه از عربی به فارسی و فارسی به عربی، انتقال دیوان‌سالاری پیشا اسلامی ایرانی به دوران پسااسلامی، ایران‌شناسی و زبان عربی، ایران و ایران‌شناسی در جهان اسلام ، ایران‌شناسی در کشورهای عرب ، اعراب و تمدن ایرانی، تمدن ایرانی و اسلام ایرانیان و عرب‌ها، ادبیات عامه ایرانی در متون و ادبیات عربی، ایرانیان و زبان عربی، هویت ایرانی و زبان عربی داد و ستد زبان عربی و فارسی، ایران‌شناسان عرب در تاریخ و دوران معاصر، مراکز ایران‌شناسی در جهان عرب عربی‌دانان و عربی‌نویسان ایرانی، شاهنامه‌شناسان عرب و ترجمه‌های شاهنامه به عربی، ایران و ایرانی در ادبیات عربی در تاریخ و دوران معاصر، متون تاریخی عربی و ایران‌شناسی، متون جغرافیایی عربی و ایران‌شناسی، ایران و ایرانی در ادبیات دینی ، فرهنگ‌ها و واژه‌نامه‌های عربی به فارسی و فارسی به عربی

https://civilica.com/l/72673